Nederlands Engels Duits Russisch Oekraïens
 
Je bent hier:

Aanpak

De mediator begeleidt als neutrale derde het bemiddelingsproces en helpt je te komen tot gezamenlijke beslissingen.

De duur en daarmee de kosten zijn afhankelijk van ieders opstelling in de bemiddeling. In de praktijk blijkt dat zakelijke geschillen met twee of drie bijeenkomsten tot een afronding komen. Ook kan gekozen worden voor een zogenaamde 1-daags mediation. Echtscheidingen nemen vaak meer tijd. De meeste mediations zijn binnen één maand afgerond.

Van iedere bijeenkomst wordt een kort verslag gemaakt en aan partijen toegezonden.

Aan het eind van de mediation worden de gemaakte afspraken in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

De mediationgesprekken kunnen plaatsvinden bij ons of bij jou op kantoor, thuis of op een externe locatie.

Voordelen